ร่วมงานกับเรา

เลขานุการกรรมการผู้จัดการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
1 ตำแหน่ง
ฝ่ายเลขานุการบริษัทและงานกฎหมาย

รายละเอียดงาน

 1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร
 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา
 3. ดูแลตารางนัดหมายต่าง ๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. เตรียมข้อมูลการประชุม บันทึกรายงานการประชุม และติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้รับมอบหมายจากทุกฝ่าย
 5. จัดตาราง / วางแผนการนัดหมายของผู้บริหาร
 6. หาข้อมูล วางแผน ประเมิน และสนับสนุนงานของผู้บริหาร
 7. ประสานงาน และติดตามความคืบหน้าของงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย
 8. จัดทำวาระการประชุม เข้าร่วมประชุม บันทึกการประชุม และสรุปรายงานการประชุม
 9. โต้ตอบอีเมล / จัดทำประกาศแจ้งภายในองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย
 10. จัดเตรียมเรื่องการเดินทาง จองตั๋วเครื่องบิน ที่พักของผู้บริหาร
 11. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในกรณีเร่งด่วน
 12. จัดการงานนัดหมาย งานประชุมต่าง ๆ ของผู้บริหาร และประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
 13. สืบค้น / เตรียมข้อมูล เพื่อใช้ในการประชุม และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
 14. ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกให้แขกที่มาติดต่อผู้บริหาร
 15. เก็บรักษาความลับทั้งของบริษัทฯ และเรื่องส่วนตัวของผู้บริหาร
 16. ดูแลจัดการตารางเวลางาน ธุระส่วนตัว ของผู้บริหารให้ดำเนินไปอย่างเรียบร้อย และราบรื่น
 17. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการผู้บริหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบ และความกระตือรือร้นต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการจัดทำรายงาน การทำ Presentation การนำเสนอ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint และ Outlook) / Social Network
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษระดับดีทั้ง พูด / อ่าน / เขียน TOEIC 550 คะแนนขึ้นไป
 • มีการตัดสินใจที่ดี และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน ระหว่างแผนกหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • มีทักษะในการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ และ การคิดเชิงระบบ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ช่างสังเกตุ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์
 • หากมีประสบการณ์ในสายงานเลขานุการกับบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขอรับสมัครเฉพาะผู้สมัครทีมีรูปถ่ายเท่านั้น

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือน
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี (ตามธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพัก (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัด)

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-272-6361, 02-272-6924-5 ต่อ 320, 065-598-9391
แฟกซ์: 02-272-6360
Email : hr@vongsayam.co.th
LINE ID: mathurot207
เว็บไซต์: http://vongsayam.co.th

วิธีการเดินทาง
BTS : อารีย์ (ทางออก 3)
MRT : สวนจตุจักร (ทางออก 3)
รถเมล์ : 8, 26, 27, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 157, 204, 502, 503, 509, 510, A2

- การเดินทางรถประจำทางเมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ให้นั่งวินมอเตอร์ไซต์มาซอยสายลม 3
- การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ขับตรงมาผ่าน กสทช. เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเลี้ยวซ้ายซอยสายลม 3

หมายเหตุ
- สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
- หน่วยงานปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction