ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารและธุรการประสานงานทั่วไป (DCC)

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
1 ตำแหน่ง
ฝ่ายกฎหมายและเลขานุการบริษัท

รายละเอียดงาน

ด้านการควบคุมเอกสารตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
 1. เตรียมการเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
 2. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม ขึ้นทะเบียน/แก้ไข/ยกเลิกเอกสารให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้ลงทะเบียนและประกาศใช้
 3. ร่วมกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการจัดทำ workflow และต้นแบบเอกสารในระบบสารสนเทศเพื่อควบคุมการปฎิบัติงาน รวมถึงกำหนดขั้นตอนการลงบัญชีต่างๆ ในระบบสารสนเทศของบริษัท
 4. ดำเนินงานจัดฝึกอบรม และเป็นผู้ประสานงาน ISO กับทุกส่วนในองค์กร
 5. ควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบมาตรฐาน
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านธุรการและประสานงานทั่วไป
 1. ประสานงานและติดตามเอกสารต่างๆ กับหน่วยงานในบริษัทฯ และนำเสนอเอกสารให้ผู้มีอำนาจลงนาม
 2. รับ-ลงทะเบียน-นำส่งเอกสารของฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ทำหน้าที่พิมพ์ คัดลอก แจกจ่าย และยื่นเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. จัดหมวดหมู่และจัดทำระบบฐานข้อมูลเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 5. บันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบคอมพิวเตอร์
 6. รักษาไฟล์เอกสารทั้งรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และต้นฉบับเอกสาร
 7. จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานระบบบริหารคุณภาพ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการและควบคุมเอกสาร

สวัสดิการ

 • ปรับเงินเดือน
 • โบนัส
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดตามประเพณี (ตามธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • บ้านพัก (เฉพาะพนักงานที่ปฎิบัติงานที่ต่างจังหวัด)

กรุณาติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด
111 ซอยพหลโยธิน 8 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 02-272-6361, 02-272-6924-5 ต่อ 320, 065-598-9391
แฟกซ์: 02-272-6360
Email : hr@vongsayam.co.th
LINE ID: mathurot207
เว็บไซต์: http://vongsayam.co.th

วิธีการเดินทาง
BTS : อารีย์ (ทางออก 3)
MRT : สวนจตุจักร (ทางออก 3)
รถเมล์ : 8, 26, 27, 29, 34, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 157, 204, 502, 503, 509, 510, A2

- การเดินทางรถประจำทางเมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ให้นั่งวินมอเตอร์ไซต์มาซอยสายลม 3
- การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงซอยพหลโยธิน 8 ขับตรงมาผ่าน กสทช. เลี้ยวซ้าย ขับตรงมาเลี้ยวซ้ายซอยสายลม 3

หมายเหตุ
- สำนักงานใหญ่ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 08.30-17.30 น.
- หน่วยงานปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น.

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction