ข่าวสารและกิจกรรม

วงษ์สยามก่อสร้าง ได้รับการรับรองมาตรฐาน เรื่องสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

ข่าวสาร

บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน เรื่องสถานประกอบการ สถานที่ก่อสร้างและแคมป์ที่พักแรงงาน สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction