ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้แทน CGIF ได้มาเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ VSK

ข่าวสาร

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด (VSK) ให้การต้อนรับ Mr. Anuj AWASTHI Vice President, Operations และคุณสุพัตรา ขนิษฐบุตร Investment Specialist ผู้แทนจาก Credit Guarantee & Investment Facility (CGIF) และ ดร.สมาร์ท แสนสุข หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจตลาดทุนและวาณิชธนกิจ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่ผู้แทน CGIF ได้มาเยือนประเทศไทย และเข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของ VSK

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction