บริษัทประกอบธุรกิจด้านงานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

ลักษณะธุรกิจ

บริษัทประกอบธุรกิจด้านงานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

ทั้งงานอาคารต่าง ๆ งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญด้านงานรับเหมาระบบประปาทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานราชการ งานการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ และระบบผลิตน้ำ โรงกรองน้ำประปา, ถังตกตะกอน, งานวางท่อชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC, ท่อเหล็กเหนียว, ท่อ GRP และท่อ HDPE

สำหรับธุรกิจด้านงานบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ

สำหรับธุรกิจด้านงานบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำ ประกอบด้วยงานบริหารจัดการระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่ของกรมชลประทาน งานบริหารจัดการระบบผลิตน้ำประปาและบำรุงรักษาระบบท่อส่งน้ำประปา งานบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียและปรับปรุงเส้นท่อของระบบประปา

โดยบริษัทมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้าง บริหารจัดการ ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบโครงข่ายท่อส่งน้ำ ซึ่งครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออกของกรมธนารักษ์ นอกจากนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น ท่อแตกรั่ว วิกฤติภัยแล้ง บริษัท มีประสบการณ์ ความคล่องตัว สามารถตัดสินใจดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว จากความพร้อมของเครื่องจักรเครื่องมือ บุคลากร และขั้นตอนการตัดสินใจที่ไม่ต้องผ่านหลายขั้นตอนกระบวนการซึ่งเป็นข้อจำกัดของผู้บริหารระบบโครงข่ายท่อในปัจจุบัน

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction