งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

01 งานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ

บริษัทมีความชำนาญและประสบการณ์ในการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำให้มีความเหมาะสมและมีความมั่นคงต่อแรงกระทำต่างๆ ทั้งในสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนดิน และในน้ำ(อ่างเก็บน้ำ)

ทั้งในสภาพภูมิประเทศที่อยู่บนดิน และในน้ำ (อ่างเก็บน้ำ) ทั้งนี้บริษัทมีประสบการณ์ในการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโดยใช้เทคโนโลยี Sink Caisson ใช้ในการก่อสร้างโรงสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยไม่จำเป็นต้องขุดเปิดหน้าดินตลอดแนวในบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียง เช่น โครงสร้างของอ่างเก็บน้ำ อีกทั้งยังลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของระบบนิเวศด้านน้ำในบริเวณข้างเคียง อีกด้วย

งานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ
งานก่อสร้างอาคารสถานีสูบน้ำ

การก่อสร้างสถานีสูบน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยใช้เทคโนโลยี Sink Caisson

โครงการของเรา

งานวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่
 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภคด้านน้ำ

งานวางท่อส่งน้ำดิบขนาดใหญ่

ฝ่ายบริการลูกค้า

CallAction